Casino Denver

1. ZASADY OGÓLNE

 • 1.1. Jeśli zarejestrowałeś się w firmie i korzystasz z usług hazardowych firmy i zaznaczyłeś okno «Przeczytałem Warunki Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego i akceptuję je» poniżej (lub inne podobne sformułowanie) i/lub kliknąłeś przycisk «Rejestracja», w ten sposób wyrażasz zgodę na powiązanie postanowieniami niniejszej Umowy, w całości i bez zastrzeżeń. Zasadniczo niniejsza Umowa stanowi wiążący dokument prawny zawarty między Użytkownikiem a firmą, a wraz z jej zasadami, jako integralną częścią, niniejsza Umowa określa w każdych warunkach sposób korzystania z usług hazardowych.
 • 1.2. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany warunków bez uprzedzenia, w tym wszelkich zasad gry w dowolnym momencie. Robimy wszystko, aby poinformować naszych graczy o istotnych zmianach w Warunkach. Gracz jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie zmian.
 • 1.3. Stosunki umowne między graczem a Firmą są regulowane przez Warunki i prawa Malty.
 • 1.4. W przypadku sporu między Warunkami wersji angielskiej i wersji w innych językach, wersja w języku angielskim ma pierwszeństwo. Zasady, sugestie i wszelkie inne informacje na tej stronie mogą być prezentowane w kilku językach w celach informacyjnych.
 • 1.5. Zaleca się wydrukowanie kopii niniejszych Warunków i zasad gry dla swoich zapisów i przechowywanie ich w łatwo dostępnym miejscu.
 • 1.6. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z żadnymi postanowieniami niniejszej umowy, musi zaprzestać korzystania z oprogramowania i natychmiast usunąć je z komputera.

2. REGULAMIN KONTA

 • 2.1. Osoby, które nie osiągnęły pełnoletności, zgodnie z prawem danej jednostki administracyjnej i terytorialnej, w żadnym wypadku nie mogą pobierać oprogramowania ani korzystać z Usług, aby uczestniczyć w działaniach wchodzących w skład usług. Osoby, które nie osiągnęły pełnoletności, pobierają oprogramowanie lub korzystają z usług, naruszają postanowienia niniejszej umowy. Firma zastrzega sobie prawo do żądania dowodu wieku, w tym próbki głosu, w dowolnym momencie, aby upewnić się, że osoby niepełnoletnie nie korzystają z usług. Firma może anulować konto dowolnej osoby i uniemożliwić takiej osobie korzystanie z oprogramowania lub korzystania z usług, jeśli nie zostanie dostarczony dowód wieku lub jeśli firma podejrzewa, że osoba korzystająca z oprogramowania lub korzystająca z usług nie osiągnęła pełnoletności.
 • 2.2. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, Francji i terytoriów francuskich, Danii, Hiszpanii, Turcji lub mieszkańcy krajów zakazujących hazardu nie mogą zarejestrować się jako gracze.
 • 2.3. Gracze wyrażają zgodę na przestrzeganie tych warunków w dowolnym momencie i potwierdzają, że są:
  • nie działają w interesie osób trzecich;
  • nie wykorzystują środków działalności przestępczej;
  • nie używaj kont bankowych, kart debetowych, kart kredytowych, które nie są potwierdzone do użytku;
  • nie próbuj włamywać się do Witryny ani zmieniać jej kodu w jakiejkolwiek formie;
  • nie korzystają z kont bankowych, kart debetowych, kart kredytowych, które nie należą do posiadaczy konta firmowego;
  • nie są używane konto firmowe zarejestrowane pod cudzym nazwiskiem;
  • nie będą uczestniczyć ani organizować żadnych działań przestępczych przeciwko firmie, jej podmiotom stowarzyszonym i jej graczom.
 • 2.4. W przypadku, gdy gracz nie zastosuje się do jednej lub więcej zasad określonych w punktach 2.1, 2.2 i 2.3, firma zamknie Konto i może skonfiskować dostępne środki.
 • 2.5. Aby otworzyć konto w firmie, potencjalny klient musi poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej i po przeczytaniu zaakceptować warunki zawarte na stronie.
 • 2.6. Podczas rejestracji, Gracz musi podać prawidłowe informacje. Gracz zgadza się również, aby zaktualizować te informacje, czy nie powinno być żadnych zmian w swoich danych osobowych.
 • 2.7. Jeśli chodzi o korzystanie z usług, możesz mieć tylko jedno konto zarejestrowane na twoje prawdziwe imię i nazwisko. Aby uzyskać dostęp do oprogramowania i usług, musisz używać tylko swojego konta. W żadnym wypadku Użytkownik nie może korzystać z konta innego użytkownika. Próbując otworzyć więcej niż jedno Konto, niezależnie od tego, czy jest to Twoje imię i nazwisko, czy też jeśli spróbujesz korzystać z usług z konta innej osoby, mamy prawo natychmiast zamknąć wszystkie Twoje konta, zatrzymać wszystkie środki na takich kontach i uniemożliwić Ci korzystanie z usług w przyszłości.
 • 2.8. Casino Denver ma prawo, bez obowiązku podania przyczyny lub wcześniejszego powiadomienia, według własnego uznania i bez uzasadnienia, odmówić otwarcia konta.
 • 2.9. Zamknąć konto i zwrócić dostępne saldo Casino Denver zastrzega sobie prawo, według własnego uznania.
 • 2.10. Wszystkie konta są otwarte i przekazywane w dolarach.
 • 2.11. Gracze nie powinni traktować Casino Denver jako instytucji finansowej. Na wszelkie środki, odsetki nie są wypłacane, niezależnie od kwoty, która odbyła się na koncie gracza.
 • 2.12. Jeśli gracz znajduje się w jurysdykcji, w której wygrane są opodatkowane, śledzenie wygranych i zgłaszanie ich odpowiednim organom jest obowiązkiem gracza.
 • 2.13. Podczas rejestracji gracz będzie mógł wybrać nazwę użytkownika i hasło. To hasło może zostać zmienione przez gracza w dowolnym momencie.
 • 2.14. Hasło i nazwa użytkownika gracz musi zachować prywatność. Casino Denver radzi graczowi, aby nie zapisywał swojej nazwy użytkownika i hasła w sposób, który można łatwo znaleźć i wykorzystać. Casino Denver radzi również graczowi, aby nie pozostawiał komputera bez nadzoru, doradza graczowi, aby zbudował hasło o długości co najmniej sześciu znaków, które zawiera co najmniej wielkie litery i małe litery alfabetu i cyfry. Rejestracja zostanie przeprowadzona przy użyciu bezpiecznego szyfrowania serwera.
 • 2.15. Przechowywać nazwy poświadczeń lub hasła, Firma nie jest zobowiązana. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego ustawienia, zapomnienia lub utraty nazwy konta i hasła z przyczyn innych niż błędy firmy.
 • 2.16. Zweryfikować i potwierdzić autentyczność swojego gracza Casino Denver zastrzega sobie prawo. W razie potrzeby konieczne będzie dostarczenie dokumentów potwierdzających tożsamość gracza, które zostaną przesłane do ich biur. Przynajmniej tożsamość gracza, zanim będzie mógł dokonać wypłaty ponad 2000$, musi zostać zweryfikowana. Przykłady dokumentacji żądanej może być poświadczone kopie identyfikatorów fotograficznych, wyciągów bankowych, zaświadczeń, ostatni rachunek za media, kserokopię karty kredytowej itp
 • 2.17. Twoje konto będzie traktowane jako "nieaktywne konto", jeśli nie będziesz z niego korzystać przez sześć miesięcy. Ten sześciomiesięczny okres rozpoczyna się od daty ostatniego logowania na konto. Gdy Twoje konto stanie się nieaktywne, firma będzie uprawniona do pobierania miesięcznej opłaty administracyjnej w wysokości 10% kwoty pozostałej na koncie, począwszy od dnia, w którym zostało uznane za nieaktywne. Opłata administracyjna podlega potrąceniu z nieaktywnego konta, począwszy od ostatniego dnia okresu sześciu miesięcy, w którym konto stało się nieaktywne, a następnie każdego ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca, aż saldo konta wyniesie zero. W przypadku, gdy zalogujesz się na swoje konto w dziesięciomiesięcznym okresie, w którym naliczana jest opłata administracyjna, firma przestanie je pobierać, ale nie będzie zobowiązana do zwrócenia Ci żadnych środków, które zostały już potrącone z twojego konta w tym okresie.

3. WPŁATY, PRZELEWY I WYPŁATY

 • 3.1. Depozyty mogą być dokonywane kartą kredytową (Visa i Mastercard). Nazwa na karcie kredytowej musi być identyczna z nazwą gracza, który otrzymuje środki. Jeśli tak nie jest, depozyt zostanie odrzucony, a środki zwrócone. Wszelkie opłaty pobierane przez banki lub bramki płatności zostaną odjęte od kwoty.
 • 3.2. W przypadku wpłaty kartą kredytową kwota zostanie pobrana natychmiast po zakończeniu transakcji.
 • 3.3. Minimalna kwota depozytu wynosi $150.00
 • 3.4. Za każdą wypłatę pobierana jest prowizja w wysokości 3%, jeśli są to Karty kredytowe, a następnie kolejne $2 za każdą transakcję.
 • 3.5. Wszelkie zdeponowane środki pieniężne muszą być wykorzystane do obstawiania zakładów. Wszystkie operacje są monitorowane, każda podejrzana aktywność na koncie może spowodować zamrożenie środków, a także może spowodować zamknięcie konta i przepadek środków.
 • 3.6. Premie mogą być od czasu do czasu umieszczane na koncie gracza w ramach promocji sprzedaży / marketingu kampanii. Bonusy te nie mogą być zajęte/wypłacane, ale muszą być wykorzystane do obstawiania zakładów. Bonus musi zostać wykorzystany w określonym terminie po umieszczeniu go na koncie lub zostanie wycofany. Więcej informacji na temat każdego z bonusów zostanie opublikowanych na stronie.
 • 3.7. Przed wysłaniem partnerzy muszą otrzymać wszystkie materiały marketingowe, wstępnie zatwierdzone, Casino Denver. Niezastosowanie się do tej zasady może skutkować rozwiązaniem umowy z partnerem i wstrzymaniem jakichkolwiek prowizji.
 • 3.8. Partnerzy muszą poinformować Casino Denver o każdym krewnym lub graczu, który używa tego samego IP-adresu jako partner. Należy to zrobić bez wyjątku, a wszyscy gracze nie zostaną wcześniej ogłoszeni lub zatwierdzeni, zostaną usunięci z konta partnerskiego, prowizja zostanie wstrzymana i może doprowadzić do rozwiązania umów partnerskich.
 • 3.9. Przelew środków z konta jednego gracza na konto innego gracza nie jest możliwy.
 • 3.10. Gracz może w dowolnym momencie zalogować się na swoje konto i wyświetlić raport swojego konta, w którym zostaną pokazane wszystkie dokonane transakcje, a mianowicie depozyty, premie, wygrane, zakłady i wypłaty. Jeśli gracz zauważy jakieś błędy, musi natychmiast powiadomić Casino Denver, tak aby błąd został natychmiast naprawiony. Gracze muszą zgłosić taki błąd w ciągu 90 dni od momentu pojawienia się błędu w oświadczeniu na stronie internetowej.
 • 3.11. Płatności dokonywane są na konto depozytowe, na którym zostało otwarte. Zdajemy sobie sprawę, że czasami nie zawsze jest to możliwe z przyczyn technicznych lub politycznych, które są poza naszą kontrolą. W takich przypadkach możemy jedynie wpłynąć na wyjście na alternatywne konta w imieniu gracza.
 • 3.12. Minimalna kwota do wypłaty $20.00
 • 3.13. Koszt wypłaty:
  • za wielokrotne wypłaty w ciągu 30 dni kalendarzowych pobierana jest opłata w wysokości $10 (za ponowne przetwarzanie danych na wniosek).
  • Casino Denver dołoży wszelkich starań, aby przetworzyć wnioski o wypłatę w ciągu 1-2 godzin, ale nie dłużej niż 24 godziny od otrzymania takiego wniosku.
  • Gracz musi wiedzieć, że Casino Denver może rozważyć wycofanie wniosków tylko wtedy, gdy jest pewny tożsamości gracza.
 • 3.14. Oczekujemy, że nasi gracze będą dokonywać wpłat, aby aktywnie grać za swoje pieniądze. W przypadku, gdy nasze oczekiwania nie zostaną spełnione, zastrzegamy sobie prawo do wskazania, że zakłady na określoną kwotę środków wniesionych przez gracza są warunkiem koniecznym do uzyskania zgody na wypłatę środków. Kwota ta zostanie obliczona przez pomnożenie całkowitej kwoty zdeponowanych środków przez współczynnik, który będzie zależał od sytuacji. Zastrzegamy sobie również prawo do żądania od gracza umieszczenia tej kwoty w określonych przez nas grach w celu wykluczenia zakładów o minimalnym ryzyku lub zakładów w niektórych rodzajach gier.
 • 3.15. Aby wypłacić środki bez ograniczeń, musisz wpłacić minimalny depozyt w wysokości $500. Konieczne jest również dokonanie minimalnej liczby zakładów przekraczających całkowity depozyt 70 razy, pod warunkiem, że każdy zakład w każdej grze zmieni Twoje całkowite saldo na plus lub minus.
 • 3.16. Aby wypłacić środki, każdy klient serwisu musi zapłacić podatek od wygranych w wysokości 35% wygranej kwoty. Środki te są przeznaczone na utworzenie 2 funduszy:
  • pula nagród — wypłacana przy wygranej przez Klienta jackpota;
  • fundusz ubezpieczeniowy — służy wyłącznie do spłaty zobowiązań kasyna wobec klientów w przypadku wystąpienia siły wyższej (nieprzewidzianych zdarzeń niezależnych od woli stron uczestniczących w transakcji, ale prowadzących do niemożności wywiązania się z zobowiązań umownych).

4. OGÓLNE ZASADY ZAKŁADÓW

 • 4.1. Zakład może być wykonany tylko przez zarejestrowanych graczy.
 • 4.2. Zakład można postawić tylko w Internecie.
 • 4.3. Gracz może postawić zakład, jeśli posiada wystarczające środki na swoim koncie w Casino Denver.
 • 4.4. Zakład w momencie rejestracji odbywa się na stałych kursach, chyba że zaznaczono inaczej. Gracz potwierdza, że wszystkie zakłady są w rzeczywistości kombinacją jednego lub więcej stałych kursów. Dokładna kombinacja kursów jest pokazana na stawkach ślizgowych.
 • 4.5. Wypłata zwycięskiego zakładu jest zaksięgowana na koncie gracza.
 • 4.6. Casino Denver ma prawo do korekty płatności zaksięgowanych na koncie Casino Denver, jeśli okaże się, że płatność została zaksięgowana błędnie.
 • 4.7. Zakład, który został złożony i zaakceptowany, nie może zostać zmieniony, wycofany ani anulowany przez gracza.
 • 4.8. Wszystkie szczegóły dotyczące listy wszystkich zakładów, ich statusu i pozostałych szczegółów dla gracza znajdują się na stronie.
 • 4.9. Błąd dotyczący szczegółów lub zakładu nie wpłynie na ważność zakładu. Jeśli w Funduszu, w którym postawiono zakład, są nieprawidłowe informacje, zakład zostanie automatycznie anulowany.
 • 4.10. Po postawieniu zakładu Gracz przyjmuje do wiadomości, że przeczytał i zrozumiał w pełni wszystkie warunki i zasady gry dotyczące zakładu, jak podano na stronie.
 • 4.11. Casino Denver zarządza kontem gracza, zajmuje się obliczaniem wolnych środków pieniężnych, odroczonych środków, Funduszu zakładów, a także kwoty wygranych.
 • 4.12. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za zakład. Casino Denver nigdy nie kwestionuje zakładu ani nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, które mogły zostać popełnione podczas obstawiania tych zakładów.
 • 4.13. Wygrane zostaną wypłacone na konto gracza po potwierdzeniu ostatecznego wyniku. Jednak Casino Denver ma prawo anulować wszelkie wygrane, jeśli zostaną uzyskane w wyniku działalności przestępczej, która może wpłynąć na wynik. Jeśli naruszenie zostanie potwierdzone, Casino Denver zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich powiązanych zakładów.
 • 4.14. Jeśli Casino Denver dowiedział się, że gracz postawił liczbę zakładów z różnych kont, wszystkie zakłady zostaną anulowane. W razie potrzeby podejmowane będą dalsze działania.
 • 4.15. Jeśli zakład przekroczy określoną kwotę, zostanie błędnie przyjęty, kwota przekroczenia zostanie uwzględniona, a różnica zostanie zwrócona graczowi.
 • 4.16. Gracz potwierdza, że nie jest częścią syndykatu, w którym kilka osób bierze udział w obstawianiu zakładów w celu ominięcia zasad Casino Denver.
 • 4.17. Statystyki i teksty redakcyjne opublikowane na stronie Casino Denver są dodatkowymi informacjami, dlatego Casino Denver nie ponosi żadnej odpowiedzialności, Jeśli informacje są nieprawidłowe. Witryna prowadzi statystyki gracza, aby wiedzieć o okolicznościach związanych z wydarzeniem.
 • 4.18. Casino Denver zastrzega sobie prawo do unieważnienia zakładów w całości lub w części, jeśli:
  • zakłady zostały postawione, umieszczone i przyjęte błędnie;
  • zakłady zostały postawione po rozpoczęciu wydarzeń;
  • zakłady przechodziły przez syndykat;
  • zakład postawiony przez zawodnika, który w jakikolwiek sposób wpłynął na wynik meczu.
 • 4.19. Jeśli skumulowany zakład zostanie uznany za nieważny, zostanie oceniony jako «wygrany», co jest sprzeczne z punktem 1.0, co oznacza, że nadal można wygrać skumulowany w zależności od pozostałych zakładów.
 • 4.20. Nasz system działa tak, że stawki są potwierdzane tylko wtedy, gdy są odbierane na naszych serwerach. Jeśli po złożeniu zakładu nastąpi przerwa w komunikacji i Zakład ten zostanie postawiony na naszych serwerach, nadal będzie on brał udział w aktywnej grze. Zostaniesz poinformowany, czy wygrałeś lub przegrałeś po przywróceniu połączenia. Jeśli Zakład nie zostanie odebrany na naszych serwerach, nie weźmie udziału, a kwota zakładu nie zostanie zaakceptowana na twoje konto.
 • 4.21. Gracz, który jest, nierozstrzygnięty przez fakty związane z zakładem na Casino Denver powiadamia, albo Casino Denver lub partnera w ciągu 30 dni od transakcji miała miejsce. Zawiadomienie dokonane po określonym terminie nie będzie brane pod uwagę. Takie zawiadomienie należy złożyć na piśmie.
 • 4.22. Gracz sam decyduje, czy chce zostać poinformowany szczegółowo o swoim możliwym ryzyku.
 • 4.23. Gracz musi zrozumieć, że wszelkie kwoty przegrane w dowolnym zakładzie nie powinny być w żadnym wypadku pobierane od firmy.

5. COPYRIGHT

 • 5.1. Casino Denver i logo Casino Denver są zastrzeżonymi znakami towarowymi, każde nieautoryzowane użycie znaku towarowego lub logo Casino Denver może prowadzić do ścigania.
 • 5.2. Wszystkie treści na stronie internetowej, a także URL-adresy są własnością Casino Denver. Jakiekolwiek nieautoryzowane powielanie lub wykorzystywanie tego URL-adresu lub Zawartości witryny.
 • 5.3. Jesteśmy jedynym właścicielem praw do naszych technologii, oprogramowania i systemów biznesowych.
 • 5.4. Rejestracja na naszej stronie nie daje żadnych praw własności intelektualnej. Gracze zgadzają się nie używać automatycznego lub ręcznego urządzenia do śledzenia i kopiowania naszych stron internetowych, lub treści. Wszelkie nieautoryzowane użycie, kopiowanie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • 6.1. Odpowiedzialność Spółka ponosi wyłącznie za rażące zaniedbanie lub umyślne działania podejmowane przez jej zarząd, pracowników lub pełnomocników.
 • 6.2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za usługi, Strony lub treści witryn, które mogą być dostarczane od czasu do czasu z witryny.
 • 6.3. Casino Denver nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z poważnych incydentów, takich jak strajki, ataki terrorystyczne, kryzys polityczny, wojny i nasycenia sieci telekomunikacyjnych, katastrofy naturalne, które mogłyby doprowadzić do całkowitego lub częściowego zmniejszenia dostępu do jego usług, przez Internet lub telefon.
 • 6.4. Jeśli jeden lub więcej warunków niniejszej Umowy zostanie unieważnionych na mocy postanowienia Sądu, pozostałe warunki pozostaną w mocy.
 • 6.5. Aby zastąpić wszystkie poprzednie umowy pisemne lub ustne, skontaktuj się z Casino Denver.
 • 6.6. Odpowiedzialność za istniejące ryzyko utraty środków pieniężnych podczas gry hazardowej spoczywa na Tobie. Użytkownik zgadza się, że korzysta z Usług wyłącznie na własne życzenie i na własne ryzyko. W związku ze stratami finansowymi Użytkownik nie może wnosić żadnych roszczeń ani do samej firmy, ani do żadnej z Firm należących do grupy Casino Denver, ani do ich odpowiednich dyrektorów, urzędników ani pracowników.
 • 6.7. W celu zapewnienia uczciwej gry na naszych stronach internetowych nie wolno stosować żadnych strategii obstawiania, które skutkują zmniejszeniem standardowej przewagi kasyna. Jeśli historia twojej gry wskazuje, że używasz tych strategii, będziemy zmuszeni natychmiast zablokować Twoje konto i odmówić Ci wypłaty.

7. PRYWATNOŚĆ

 • 7.1. Firma została powiadomiona przez Inspektora Ochrony Danych, że przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych z 2001 roku, prawo Malcie.
 • 7.2. Casino Denver przetwarza Twoje dane osobowe w celu świadczenia usługi zakładów online. Casino Denver zazwyczaj nie udostępniać swoje informacje z innymi stronami spoza firmy, jednak od czasu do czasu, być może jest to wymagane przez prawo lub proces sądowy, aby ujawnić swoje dane osobowe. Możemy również ujawnić informacje o Tobie, jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne dla interesu publicznego.
 • 7.3. Masz dostęp do danych i zawsze możesz je zmienić, usunąć bez żadnych kosztów.
 • 7.4. Masz również prawo zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych. Możesz to zrobić, po prostu usuwając znacznik wyboru na stronie profilu podczas logowania.
 • 7.5. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Firma przetwarza dane — przejrzyj naszą prywatność.
 • 7.6. Jeśli nie jesteś zadowolony z obsługi reklamacji, możesz zwrócić się bezpośrednio do loterii i hazardu na Malcie.

8. SKARGA

 • 8.1. Casino Denver dołoży wszelkich starań, aby praca gracza z nami była przyjemna. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, w których gracz może czuć się niezadowolony z jakości naszego produktu i obsługi klienta. Gracz może wysłać skargę pocztą elektroniczną do naszego działu obsługi klienta. Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać reklamację w ciągu 48 godzin od otrzymania..
 • 8.2. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki skarga została, rozwiązana lub obsługiwane zawsze można, zwrócić się bezpośrednio do loterii i hazardu Malta.
 • 8.3. Ważne jest, aby administracja była traktowana tylko z poważnymi skargami.
 • 8.4. Akceptujesz i zgadzasz się, że generator liczb losowych generuje zdarzenia w dowolny sposób. Jeśli wynik wyświetlany w oprogramowaniu jest sprzeczny z wynikiem wyświetlanym na naszym serwerze, preferencyjne znaczenie ma wynik wyświetlany na naszym serwerze we wszystkich przypadkach. Użytkownik rozumie i zgadza się, że dokumentacja księgowa spółki ma ostateczną decyzję przy określaniu warunków korzystania z usług i nie ma prawa kwestionować decyzji spółki podjętych w takich sprawach.
 • 8.5. W żadnym wypadku firma nie jest zobowiązana do dochodzenia ani dochodzenia jakichkolwiek roszczeń zgłoszonych przez jednego gracza przeciwko innemu graczowi w związku z korzystaniem z usług. W związku z takimi roszczeniami nie będą podejmowane żadne działania, w tym między innymi naruszenie postanowień i warunków niniejszej umowy. Spółka może, według własnego uznania, podjąć odpowiednie działania przeciwko każdej osobie, którą podejrzewa o bezprawną działalność lub w inny sposób naruszyć postanowienia i warunki niniejszej umowy, ale nie jest w żaden sposób zobowiązana do tego.